Velkommen Trine Stenbakk!

Velkommen Trine Stenbakk!

Fra 4.mai  får jeg Trine Stenbakk som kollega, noe jeg gleder meg veldig til. Hun vil til å begynne med  jobbe en dag i uken.

Trine er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Hedmark. Hun har i tillegg 1 års videreutdanning innen psykisk helse, 1 år innen gruppepsykoterapi og har fordypet seg innen traumefeltet. For tiden jobber hun som behandler/terapeut ved Hamar distriktspsykiatriske senter (DPS). Hun har 10 års erfaring som behandler/terapeut ved poliklinikk for personlighetspsykiatri ved Sykehuset Innlandet. I tillegg praksis fra hjemmesykepleien og fra medisinsk avdeling ved Sykehuset Innlandet Hamar.

Jeg ønsker Trine velkommen til et spennende samarbeid!