Fedon Lindberg

Fedon Lindberg

Eurodiet -medisinsk diett for behandling av overvekt og fedme.

Eurodiet er en diett spesielt utviklet for behandling av overvekt og fedme hos personer som har en BMI >30, eller >27 og følgesykdommer som diabetes 2, metabolsk syndrom, hjerte- og karsykdommer etc

Dietten er svært effektiv for en trygg og sikker vektreduksjon og sammen med meg som behandler, ivaretas alle aspekter ved en livsstilsendring, vektreduksjon og av helsen.

Dietten har 4 faser,
og er basert på mye grønsaker og protein-mineral- og næringsrike Eurodietprodukter i de to første fasene, med en gradvis innføring av sunne matvarer i et balansert lavglycemisk kosthold i fase 3. i fase 4 innarbeides nye kostvaner basert på en typisk middelhavskosthold som store medisinske studier viser å ha best forebyggende effekt på typiske livsstilssykdommer.

I fase 1 og 2 er det lite karbohydrater og man får dermed en reduksjon i insulinproduksjon og utslipp, man går over i fettforbrenning og ketose.  Dette gir gunstige forhold for vektreduksjon og er svært virkningsfullt for behandlingen av type 2 diabetes. Fase 1 har en varighet på 20-30 dager og fase 2 på 30- 60 dager.

I fase 3 er  det trinnvis reinnføring av balansert lavglykemisk kosthold. Her bytter man gradvis ut Eurodiet produkter med sunne og lavglykemiske matvarer. Den trinnvise innføringen er viktig for å forhindre økende søtsug og sikre fortsatt vektreduksjon.

I fase 4 går man over til et lavglykemisk middelhavskosthold som sikrer vekttap og gir helsegevinster. Det er avgjørende for varige endringer at man opprettholder dette kostholdet fremover.

Les mere på:
Fedon Lindberg sin hjemmeside eller på Eurodiet